1. Напишете програма, която по въведено цяло положително число N пресмята неговия факториел – N!=1.2.3.4.5…..N
  2. Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1.2.3…N)
  3. Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)

Leave a Reply