Понеделник
1. 10a ИТ
2. 10а ИТ
3. 12а ИТ
4. 12а ИТ
5. 9б ИТ
6.
7.

Вторник
1.
2. 6а ИТ
3. 9а ИТ
4. 6б ИТ
5. 11а Инф
6. 11а Инф
7.

Сряда
1. 12а ИТ
2. 12а ИТ
3. 7а ИТ
4. 10а ИТ
5.
6.
7.

Четвъртък
1. 11а ИТ
2. 11а ИТ
3. 12а ИТ
4. 12а ИТ
5.
6. 10а ИТ
7.

Петък
1.
2. 7г ИТ
3.
4. 6в ИТ
5. 9а ИТ
6. 9а ИТ
7.