Уважаеми родители на деца от 5, 6 и 7 клас, искам да Ви поясня как ще се извършва оценяването на Вашите деца в часовете по информационни технологии. Учебният материал по ИТ е разделителен на модули. като след повечето от тях има раздел общи задачи. Всеки урок също съдържа задачи. Децата работят по тях и обикновено […]

Read More →