На 10 и 11 май заедно с група ученици от СУ “Д-р Петър Берон” град Червен бряг взехме участие на конференция на тема: “Интелектуалната собственост – основна предпоставка за конкурентноспособността на икономиката.” Нашата задача беше да представим платформата за обучение GOOGLE Класна стая. Първият ден беше теоретично представяне в рамките на 15 минути, а през […]

Read More →

Воден от желанието си за по-добро и съвременно обучение по Информатика попаднах на нещо ново за мен до този момент. Това е малкото мини компютърче Micro bit. КАКВО Е MICRO:BIT И КАК РАБОТИ? Оказа се, че с него могат да се правят чудеса в часовете по Информатика, както от малките, така и от големите. Училището […]

Read More →