Едно дълго чакано събитие стана вчера стана факт. Всичко започна преди може би 1-2 години, когато моят приятел бегач Георги Литвиненко ми предложи да поговори с мои ученици на тема програмиране. По-точно как се става програмист, какво се очаква, как можеш да се развиеш, но не като суха теория, а просто разказа своят живот.

Не малкото разстояние от София до Червен бряг съчетано с големият студ не му попречиха и ето, че той се появи пред училището, където работя. Очакванията ми бяха да привлече вниманието на учениците от 10 клас, а след техните 2 часа да се справи и с 9 клас отново за два часа.

Получи се така, че той ѝ беше интересен през цялото време и така се получи, че всички си тръгнахме удовлетворени, а аз ще трябва да уча как се правят игри, защото направих такова обещание пред 9 клас 🙂