Уважаеми родители на деца от 5, 6 и 7 клас,
искам да Ви поясня как ще се извършва оценяването на Вашите деца в часовете по информационни технологии.

Учебният материал по ИТ е разделителен на модули. като след повечето от тях има раздел общи задачи.

Всеки урок също съдържа задачи. Децата работят по тях и обикновено по-добрите се справят успешно в час с всички задачи, а тези задачи, които са останали нерешени остават за домашна работа и в срок до следващият учебен час те трябва да бъдат предадени.

След предаването на задачите те се оценяват, като тези оценки не попадат в дневника, но заедно с оценката от раздела общи задачи формират крайната оценка за самият модул.

В часовете се използва продуктът на Google ClassRoom, който след огромното одобрение в САЩ е пуснат за първа година да се ползва свободно. Продуктът допада на Вашите деца, защото е много удобен за ползване и е интуитивен, а тези качества съчетани с удобството за ползване  с таблет го правят особено желан!

При наличие на въпроси може да ме търсите на телефон 0878 90 31 61 или на електронна поща: petio.nikolov@gmail.com

Leave a Reply