Да се създаде проект на рекламен флаер представящ СОУ “Д-р Петър Берон”. Големината на флаера да  е до А4, няма ограничения за сгъвки и цветове текстове: 1  2

Read More →