sourceforge.net/projects/gimp-win/ – подобна на Adobe Photoshop – комерсиална версия www.blender.org/download/ – подобна на 3D Studio Max, 3D Maya – комерсиални програми за 3D анимация sourceforge.net/projects/inkscape/ – векторна програма подобна на CorelDraw/Adobe Illustrator – комерсиални версии. sourceforge.net/projects/scribus/ – програма за настолно издателство, подобна на Adobe InDesign – комерсиална версия.

Read More →

Да се създаде публикация (може да бъде част от книга, вестник, списание и др. с начална страница) с помощта на система за предпечатна подготовка от най-малко 12 страници при следните изисквания: 1) Формат А4; 2) Разнообразно форматиране на текст и параграфи; 3) Вмъкнати и форматирани графични обекти (с използване на инструменти за чертане на линии, […]

Read More →