244.00 лв.

Базовият курс по компютърна грамотност включва обучение по:

WINDOWS

WORD

POWER POINT

INTERNET

 

 

Категория:

Описание

Базовият курс по компютърна грамотност включва обучение по:

WINDOWS

WORD

POWER POINT

INTERNET

Обучението е разделено на 20 урочни единици от по 1 астрономически час. След всеки час курсистът получава задачи за самостоятелна работа и при представянето им продължаваме към следващият урок.

Обучението се осъществява чрез средата на Google ClassRoom и чрез средствата на за комуникация на Google. От Вас се иска наличие на компютър с Интернет, слушалки и микрофон.

Обучението е индивидуално.

Цената е 240лв.

Накрая на обучението ще получите документ за преминато обучение по съответната учебна програма.