Съберете информация от всякакви източници (енциклопедии, списания, интернет) по темата “Значение на световния океан”. При въвеждането на текста трябва да спазвате следните изисквания: Шрифт: ARIAL Големина: 13 Преди нов абзац: табулация След всяка точка: нов ред Заглавието да е с големина 14 и почернено Редовете с тире  да са с наклонен стил Примерен план на […]

Read More →

Топ 10 съвета за PowerPoint презентация Дизайн на презентации за неДизайнери Най-добрите презентации в света 2010: Седмица #1 Как да направим оригинална презентация Да овладееш презентацията за 30 секунди  

Read More →

Оригинална статия Ако търсите съвременни и актуални цветове, с които да улесните работата си и да направите впечатление още следващия път, когато изготвяте фирмената си брошура или съставяте PowerPoint презентация, има един сайт, който може да ви бъде от голяма полза. Става дума за ColourLovers.com – сайт, специализиран в цветовете и комбинациите от цветове (палитри). […]

Read More →