Понеделник
1. 9a ИТ
2. 9а ИТ
3. 10а ИТ
4. 10а ИТ
5. 11а ИТ
6.
7.

Вторник
1. 8а ИТ
2. 5а ИТ
3. 6а ИТ
4.
5. 8а Инф
6. 8а Инф
7. 11а ИТ

Сряда
1.
2.
3. 5в ИТ
4. 9а ИТ
5. 10а Инф
6. 10а Инф
7.

Четвъртък
1.
2. 5б ИТ
3.
4. 8б ИТ
5. 6г ИТ
6. 11а ИТ
7. 11а ИТ

Петък
1.
2.
3. 10а ИТ
4. 10а ИТ
5.
6.
7.